Nastav si zrkadlo

Danka Jankuliaková
2. novembra 2020

Tohtoročné októbrové stretnutie Vides víkendu sa konalo 23.-24.10.2020. Situácia nám nedovolila tentoraz stretnúť sa fyzicky, preto sme sa videli online. Keďže každý z nás je z takmer odlišného kúta Slovenska bolo super sa stretnúť aspoň takouto formou.

Októbrový Vides víkend sa niesol v duchu témy sebapoznania. V spoločných aktivitách sme sa učili vidieť samých seba, takých aký sme, pracovať s našimi schopnosťami, darmi...Aby sme z nich mohli čerpať ovocie a rozvíjať ich. Naučili sme sa, že keď budeme vedieť s nimi spolupracovať, môže to priniesť veľa dobrého, nie len pre nás samých, ale aj pre naše okolie. Pozrieť sa však do zrkadla pravdy a položiť si otázku :„Kto som?", nie je niekedy jednoduché, no zároveň nám to môže otvoriť bránu k novým možnostiam, o ktorých sme ani nesnívali.

V programe takisto nechýbal ani hosť, ktorý sa s nami podelil o svoju misijnú skúsenosť. Hosťom tohto víkendu bola Veronika Rendeková, ktorá prežila rok na misiách v Afrike. Podelila sa s nami o svoje zážitky a skúsenosti. Bolo úžasné vidieť, ako veľmi sa dokáže misia človeka dotknúť v tom dobrom smere a neskôr týmto spôsobom aj ovplyvniť jeho každodenný život. Vďaka misijnej dobrovoľníčke sme zároveň spoznali novú kultúru a komunita saleziánov v Angole.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram