Kde je tma, tam hľadaj hviezdy

sr. Františka Martinková
1. októbra 2022

ALEBO ŠKOLA HROU PRE DETI UKRAJINSKÝCH MIGRANTOV

Prázdniny sa skončili, škola už začala, ale viete si predstaviť školu cez prázdniny? A ešte, že by ste tam chodili radi? Niečo také sme zažili s ukrajinskými deťmi z Gabčíkova v priestoroch saleziánskeho strediska Miletičova od 15. do 19. augusta 2022.

Počas prvého dňa sa 7 animátorov snažilo presvedčiť viac ako 70 detí, že učenie je dobré a môže byť aj zábavné. Zo začiatku to však naozaj nebolo jednoduché. Neskôr to vyzeralo ako keď tmu prežarujú hviezdy. Ako prví zasvietili animátori, ktorí sa napriek prvotným ťažkostiam nevzdali, ale vytrvalo dávali každý deň seba, svoj čas, srdce a získavali si tak srdcia detí aj ich dôveru. Postupne sa aj deťom zapáčili hry a stanovištia na rôzne témy o Slovensku (mestá, kultúrne pamiatky, historické osobnosti, susedné štáty, ...) alebo z prírodovedy (vesmír, zvieratá, rastliny, zmysly človeka,...). Dokonca mnohé deti zaujali aj pracovné listy z matematiky a slovenského jazyka. Posledný deň už hviezdy žiarili naplno. Deti v záverečnej súťaži ukázali, že si naozaj veľa zapamätali. No ešte krajšie bolo, že dokázali počúvať animátorov, s ktorými sa skutočne skamarátili.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram