Čisté srdce

Eliška Karčová
23. júla 2021

Počas týždňa od 12.7. do 16.7.2021 sme spolu s deťmi zavítali do dedinky v srdci Afriky. Práve čisté srdce je symbolické pre svätú Bakhitu, ktorú sme cez tento týždeň spoznali.

V prvý deň sme sa, čo to dozvedeli o jej rodine a taktiež sme sa rozdelili do skupiniek, kde sme sa predstavili, vytvorili pokrik a nakreslili vlajku. Potom sme s úsmevom zakrytím bufkou zamierili na svätú omšu a poobede sme každý so svojou skupinkou navštevovali rôzne stanovištia, ako napríklad skákanie vo vreci, chytanie leva, triedenie odpadu, pexeso...Utorok sa niesol v športovom duchu a súťažili sme medzi sebou v rôznych disciplínach. Lenže Bakhita sa dostala do zajatia, a tak sme si to vyskúšali aj my. Pred každou súťažou sme sa pripútali na lano a prešli k ďalšej. Ďalší deň, konzul, ku ktorému sa Bakhita dostala z otroctva, daroval Bakhitu svojmu priateľovi. Bakhita sa starala o ich dcéru a neskôr ich obidve poslali do internátnej školy. V tento deň sme sa vybrali na kalváriu a na svätej omši sme si obnovili krstné sľuby, keďže Bakhita prijala krst. Vo štvrtok sme deň začali svätou omšou. Neskôr sme si  zahrali veľkú hru. Naším cieľom bolo dostať sa do neba. Počas tejto hry sme plnili množstvo zaujímavých úloh. Bakhita zložila večné sľuby a poslali ju do mestečka Schio. Bola veľmi pracovitá, láskavá, vynaliezavá a šikovná. Celý týždeň sme uzavreli hľadaním svedectva od Bakhity, ktoré rozprávala v mnohých komunitách v Taliansku. Bakhita nás opustila a odišla do neba vďaka svojmu čistému srdcu. Keďže to bol posledný deň tak sme si vyhodnotili celý týždeň a na koniec sme si všetci spoločne zatancovali, pomedzi to sme sa pooblievali a rozlúčili sme sa.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram