Ako vychovávať srdcom

Alžbeta Hortová
6. marca 2014

Víkend na prelome februára a marca sa pre veselú kopu mladých ľudí – videsákov – začal hromadným presunom na miesto stretnutia – domček Carmagnola v Liptovskej Štiavnici. Príprava na misijné leto sa niesla v hesle dobrovoľník – salezián.

Prvý večer bol zameraný na bližšie spoznanie sa a prehĺbenie vnútro-videsáckych vzťahov :). Zistili sme o sebe skutočne veľa nových vecí.

A prišla sobota, deň druhý... Množstvom podnetných myšlienok nás zaplavili zaujímavé zážitkové bloky plné prednášok a tvorivých aktivít. Tentokrát sme sa snažili hlbšie preniknúť do saleziánskej charizmy a princípu, ktorým žije saleziánska rodina. Bližšie sme rozoberali život don Bosca a preventívny výchovný systém. Svätá omša s impro-VIDES-hudobným zoskupením zhmotnila staré známe: „Kto spieva, dvakrát sa modlí.“  Nasledovali výborné Francúzske zemiaky a poobedná siesta. Ružencové kolečko okolo ihriska, futbal a poobedie plné priateľských rozhovorov smerovalo k ďalšiemu bloku. Tu sme sa dozvedeli bližšie informácie o tohtoročných letných misijných destináciách. V osobnom čase s Bohom pri adorácii každý z nás rozlišoval, kam ho Pán tentokrát volá. Pomáhali nám k tomu spísané otázky zamerané na hlbšie sebapoznanie, odhalenie svojich animátorských vlastností a osobných motivácií. No a po večeri, už tradične, nesmel chýbať zábavný program. Úlohou každého dobrovoľníka bolo stať sa svätým. Pre začiatok sa za nejakého už existujúceho svätého prezliecť alebo priniesť niečo jemu charakteristické. Stretlo sa tu skutočne veľké množstvo svätých tvárí, niektoré aj duplicitne. Od raných kresťanov, ako bol Ján Krstiteľ, až po súčasnosť, ktorú reprezentovala Matka Tereza.  V myšlienke dona Bosca - Buďte veselí, ale nehrešte – sme sa zabavili na tejto „nebeskej žúrke“. Víkend sme zakončili svätou omšou, posledným blokom, stretnutím sa v skupinkách po jednotlivých misijných destináciách a napokon výborným sladkým obedom.  Obohatení, namotivovaní, fyzicky unavení, ale naplnení sme sa pobrali na spiatočnú cestu... Späť do našich každodenných misií.

Vidíme sa v máji! 😉 Fotogaléria

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram