Ako sa VIDES zviditeľňuje

Michaela Linková
5. októbra 2018

Hlavné propagačné piliere slovenského VIDESu sa vybrali do Ríma, aby sa zviditeľnili aj medzi veľkými “rybami“ VIDES Internazionale.

Ústredná téma európskeho seminára prebiehajúceho v čase 28.9.-30.9. bola “Vychovávať k nádeji“. Na seminári sa stretla rada VIDESu, predstavitelia a dobrovoľníci z rôznych krajín sveta. Štartovacím bodom bol biblický text obrátenia sv. Šavla a jeho osobnej zmeny z prenasledovateľa na evanjelizátora národov. Podnety od speakera viedli k práci v skupinách, kde sme sa snažili hľadať metódy a postupy pre zatraktívnenie VIDESu a jeho ponuky pre mladých ľudí. Počas víkendu sme počuli taktiež veľmi povzbudzujúce posolstva z misií v Afrike, Južnej Ameriky a zo Ženevy- sídla OSN. K pestrosti víkendu napomohlo aj posolstvo generálnej matky sestier saleziánok. No nebolo to len o organizácii VIDESu, ale z tohto seminára si odnášam aj pekné spomienky na stretnutia so sympatickými mladými ľuďmi, na rozhovory a zdieľania ich misijnej skúsenosti, na príjemne strávený večer plný spoločenských tancov a hier.

Po skončení kongresu sme sa rozhodli zistiť, čo nám Rím ponúka - cestovanie viacerými druhmi MHD vo Večnom meste, prechádzka večerným mestom, nečakaný zmrzlinový darček od albánskeho predavača, ochota miestnych mestských policajtov, krása zachovaných pamiatok z antických čias v daždi...

Blahoslavený Titus Zeman, náš sprievodca cez hranice, nám počas predĺženého víkendu riadne pomáhal, aby sme sa po meškaní spiatočného letu dostali z Budapešti do Bratislavy. Vďaka všetkým ochotným ľuďom za ich pomoc.

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram